Hybride leren

In maart 2018 is de eerste stap gezet om het hybride leren van de grond te krijgen. Dit is een verdergaande vorm van samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven.

Leerlingen leren in de praktijk bij bedrijven, zodat kennis en kunde actueel zijn. Hiervoor zijn afspraken gemaakt over leerdoelen, uren, begeleiding en geld.

Dit project wordt financieel ondersteund door gemeente Lansingerland en LTO Glaskracht Nederland. Het wordt een overdraagbaar model voor andere scholen en sectoren in het Oostland.

Het project wordt uitgevoerd door Melanchthon Business School, Melanchthon Berkroden en Wolfert Lansing.

Projectleider is Cees de Jong, vestigingsdirecteur van Melanchthon Berkroden en Melanchhon Business School. Wilt u meer weten over dit project dan kunt u contact met hem opnemen via <cdjong@Melanchthon.nl>